مصور زادفر

طالبان روز پنجشنبه، ۲۱ میزان بار دیگر یک فایل صوتی منسوب به هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه را منتشر کردند که در آن می‌گوید تمامی موارد غیر شرعی را از قوانین و لوایح که دو دهه گذشته به تصویب رسیده لغو می‌کند.

جمعه ۱۴۰۱/۰۷/۲۲

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید