افزایش قتل‌های هدفمند در کابل - تاج‌الدین سروش، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۲