تصویب هفتمین قطعنامه جنگ در غزه بدون درخواست آتش‌بس - بهنود نورپناه، گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۳