دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین-گزارشی از بردیا افشین، افغانستان اینترنشنال

دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین گزارشی از بردیا افشین، افغانستان اینترنشنال

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۲