دست کوتاه سیل‌زدگان بغلان از کمک‌ها - نصیر بهزاد، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۴