ادامه پرتاب موشک به خاک اسرائيل-بابک اسحاقی گزارش می‌دهد

ادامه پرتاب موشک به خاک اسرائيل بابک اسحاقی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از تل‌آویو گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۲