مریم رحمتی، در باره مهمترین نکات نشست شورای امنیت در مورد افغانستان گزارش می‌دهد:

مریم رحمتی، در باره مهمترین نکات نشست شورای امنیت در مورد افغانستان گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱