جنگ اسرائيل و حماس و افزایش تنش‌ها در دریای سرخ-گفت‌وگو با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار

جنگ اسرائيل و حماس و افزایش تنش‌ها در دریای سرخ گفت‌وگو با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۸