نگرانی از مرزهای شمالی افغانستان-علی کاظمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

نگرانی از مرزهای شمالی افغانستان علی کاظمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از مسکو گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۰۱