نخست وزیر اسرائيل درخواست امریکا برای کاهش عملیات در غزه و تشکیل دولت فلسطین را رد کرد

نخست وزیر اسرائيل درخواست امریکا برای کاهش عملیات نظامی در غزه و تشکیل دولت فلسطین را رد کرد.

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۲۹