سخنرانی لیزا داوتون، در نشست شورای امنیت در باره افغانستان

سخنرانی لیزا داوتون، در نشست شورای امنیت در باره افغانستان

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱