کودکان آسیب‌‌پذیرترین قشر جامعه در افغانستان - شراره سروری، گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۳