گزارش کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا-گفت‌وگو با تاج‌الدین سروش، افغانستان اینترنشنال