زنان و جامعه مدنی افغانستان به نشست دوحه دعوت نشدند

زنان و جامعه مدنی افغانستان به نشست دوحه دعوت نشدند عارف یعقوبی، در مورد این خبر جزئیات می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۸