فراخوانی سفیرهای پاکستان-جواد همدانی گزارش می‌دهد

فراخوانی سفیرهای پاکستان جواد همدانی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام‌آباد گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴