روز جهانی بهداشت قاعدگی؛ در افغانستان صحبت در مورد قاعدگی تابو پنداشته می‌شود.

اسما سرگند، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۸