فقر مردم و بی‌رونقی بازارهای عیدی

فقر مردم و بی‌رونقی بازارهای عید؛ خریدهای عید امسال نسبت به سال‌های گذشته به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته است. گفت‌وگو با سایره صبا، باشنده بدخشان

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷