پارچه موسیقی پشتو که از سوی ذاکر حسین، اجرا شده، دو جایزه گرفت. - زلمی آشنا، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸