استراتیژی تازه امریکا در قبال افغانستان-گفت‌وگو با نعیم پویش، دیپلومات پیشین

استراتیژی تازه امریکا در قبال افغانستان گفت‌وگو با نعیم پویش، دیپلومات پیشین

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۱۳