چرا چین اعتمادنامه سفیر طالبان را پذیرفت؟ - گفت‌وگو با مهدی منادی، دیپلومات پیشین در چین

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰