نگرانی طالبان از تحریم‌های بین‌المللی-گفت‌وگو با جاوید جاوید، استاد دانشگاه

نگرانی طالبان از تحریم‌های بین‌المللی گفت‌وگو با جاوید جاوید، استاد دانشگاه

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۲۰