تماس پنهانی حمدالله محب با مقام ارشد طالبان - گفت‌وگو با محمد آصف صدیقی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۹