تظاهرات جهانی ضد طالبان- گفت‌وگو با ناهید فرید، عضو پیشین پارلمان افغانستان