دیدگاه: زمین‌خوردن صنعت هوانوردی در افغانستان

دیدگاه: زمین‌خوردن صنعت هوانوردی در افغانستان گفت‌وگو با سید مسعود، استاد دانشکده اقتصاد، محمد آصف فقیری، پژوهشگر حقوق هوانوردی و فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در موسسه واشنگتن در یوتیوب ببینید: https://youtu.be/Rs51q-zMCDE?si=2_q9F1YKwLrZgjbt

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷