فرار هنرمندان از افغانستان - عبدالواحد حیدری، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۹