گروه جی هفت چگونه و با چه اهدافی شکل گرفته است؟ - میر عبدالله میری، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۱