ادامه اعتراضات خشونت آمیز در کشمیر تحت کنترول پاکستان - جواد همدانی، جزییات می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۴