طرح چهار ماده‌ای ایران برای افغانستان گفت‌وگو با شریف غالب، مشاور پیشین

طرح چهار ماده‌ای ایران برای افغانستان گفت‌وگو با شریف غالب، مشاور پیشین امور پالیسی وزارت خارجه افغانستان

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۱