رونمایی از سومین کشتی موشکی هند-شراره سروری گزارش می‌دهد

رونمایی از سومین کشتی موشکی هند شراره سروری گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۶