خواست‌ها از بایدن مبنی بر اعمال تحریم‌های نفتی شدید علیه ایران -مریم رحمتی، گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲