وضع وخیم شغلی زنان-الهام کریمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزئيات می‌دهد

وضع وخیم شغلی زنان الهام کریمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزئيات می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۱۳