سخنرانی نماینده سویس در نشست شورای امنیت سازمان ملل در باره افغانستان

سخنرانی نماینده سویس در نشست شورای امنیت سازمان ملل در باره افغانستان

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱