بازداشت اعضای قطعات صفری در خوست-گفت‌وگو با محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی

بازداشت اعضای قطعات صفری در خوست-گفت‌وگو با محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۹