توافق هوایی و دریایی رومانیا با بلغاریا و اتریش - مصدق پارسا، از بروکسل گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۷