زندگی آوارگان غزه-براء شانطی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از غزه گزارش می‌دهد

زندگی آوارگان غزه براء شانطی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از غزه گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵