نماد تاریخی افریقا در معرض نابودی

مسجد جامع شهر جنه در کشور مالی یکی از بزرگ‌ترین بناهای خشتی جهان است. مهران عباسیان، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۷