ادعای طالبان بر تقویت زبان مادری در افغانستان - گفت‌وگو با فضل ربی شینواری، خبرنگار

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۲