فیلیپ کروف: «در افغانستان، این یک فاجعه بالای فاجعه دیگر است.»

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۰