حمله انتحاری به ساختمان ولایت نیمروز - عبدالحق عمری، گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۴