درخواست به‌رسمیت‌ شناسی نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان - یونس انتظار، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲