شاگردان یک مکتب ابتدایی در خوست، نمایش‌های نظامی اجرا کردند گزارشی از شراره سروری

شاگردان یک مکتب ابتدایی در خوست، نمایش‌های نظامی اجرا کردند گزارشی از شراره سروری، افغانستان اینترنشنال

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۳