انسان‌سوزی در پاکستان

انسان‌سوزی در پاکستان صدها نفر با حمله به پاسگاه پولیس، مردی را سوزاندند که به اتهام بی حرمتی به قرآن زندانی بود اسما سرگند، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۲