دلیل سقوط هواپیمای خلبانان ارتش پیشین افغانستان در امریکا - عباس اسدیان، گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۰