افتتاح یک مرکز تشخیص پولیو در کابل-گفت‌وگو با رومان شریفی، پزشک

افتتاح یک مرکز تشخیص پولیو در کابل گفت‌وگو با رومان شریفی، پزشک

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۹