جان کربی از عواقب فاجعه‌بار عملیات اسرائيل در رفح هشدار داد

جان کربی از عواقب فاجعه‌بار عملیات اسرائيل در رفح هشدار داد

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۲۰