نگاه رسانه‌های امریکایی در مورد حمله ایران به اسرائیل - مرضیه حسینی، گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶