استفاده طالبان از شبکه‌های اجتماعی - عباس اسدیان، جزئیات می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۴