سخنرانی رزا اوتنبایوا، در نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان

سخنرانی رزا اوتنبایوا، رئیس یوناما، در نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱