نگرانی‌ نهاد رواداری از بدتر شدن وضعیت حقوق ‌بشری در افغانستان -حامد حیدری، جزییات می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲