قربانیان انفجار روز شنبه دشت برچی در غرب کابل - امان فرهنگ، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۸